E haumi ana te ao tawhito ki te ao hou
E hāpai ana i te whakaaro 
ki te mātau o te hinengaro
E kitea ai te pito-mata o te kaupapa
E toitū ai te tangata
He mea whakatū a Haumi i te tau 2015, hei ārahi, hei waihanga, hei hoa mahitahi ki ētahi kaupapa hirahira rawa atu ki Aotearoa me tāwahi anō hoki.

Ko tā mātou he aro ki ngā tukanga e hāngai nei ki ngā hiahia o te kaupapa e rewa ake ai tō tātou ahurea, kia kitea ngā hua nui me ngā hua roa, mō takitahi, mō takimano, mō te hapori, mō te taiao me te taha pakihi. Mā te tukanga auaha e puta ai ia tahi whainga, he mea torowhānui te hanga. Ā ko te tūāpapa he kōrero tuku iho me ngā tiketiketanga nuitanga o ngā toi Māori. 

Ko tā Haumi he wero i te hāneaneatanga ki ngā whakaaro hou, ngā rauemi rerekē me ngā tukanga auaha. E whakapono ana mātou, kia hua ake i ā mātou mahi he painga tino nui ki ngā reanga e whai ake nei. 

Connecting the ancient with the modern
Elevating our thoughts with clarity and precision
For the potential of kaupapa
and the wellbeing of people
Established in 2015, Haumi has led, developed, and partnered on significant opportunities, both in Aotearoa and internationally.

We focus our development processes to the specific needs of a kaupapa, ensuring alongside the elevation of Māori culture that we deliver transformative and sustainable value, whether personal, public, social, environmental, or commercial. Each outcome is realised through creative process and is materialised holistically, underpinned by kōrero tuku iho and the inherent sophistication of ngā toi Māori.

At Haumi, we challenge complacency, and we innovate with ideas, materials, and creative process. Above everything, we believe everything we do should strengthen our personal and collective identities to positively contribute to the wellbeing of future generations.