TUKU RAUMATI
He whakaaro, he pua,
he kanorau, he rau ora

Grounded thoughts colour our world.


Pae Raumati:
Threshold to Summer


E whakanuitia ana te kaupapa o te tuku nei i te tae o raumati ka eke noa. 

Aua hoki tātou e nōhia te pae manahau ō raumati, ka raua ko ngā whakaaro, He mea tūponohia ngā āhuatanga ka ara mai, i te huringa o te wā, tē taea te aha. 

Kotahi te whakatauākī ka kitea, kua tūramatia e tūmū ake i ngā tai hirahira o ngā whakaahua-moroiti tipu taketake. Te nuinga tē kitea, ko te hanga o ēnei whakaahua-moroiti matihiko, kua kakare, kua pōkarekare kētia. 

He pae e arotahi atu ana ki te mahana me te tipu. Ko Pae Raumati te kai tohu o te wā, e rongo ai tātou i te huringa kaupeka o te tau i Aotearoa nei: ka inaina te kiri, ka kata te kihikihi, ka pua te pōhutukawa, ka mutu he rā tū roa he pō pūāhuru noa.
This tuku celebrates the approaching seasonal shift toward raumati, or summer.

It is a time where we sit on the precipice of potential, consciously (and unconsciously) dwelling in both the anticipation of the unknown, and the certainty of cyclical change.

A single whakataukī (proverb) is illuminated against vibrant microphotography of native flora and fauna. Though largely unrecognisable, their digital forms express and agitate with purpose.

A threshold toward the promise of warmth and growth, Pae Raumati evokes the sensory experiences that signify seasonal change at this time of year in Aotearoa: warmed skin, cicada sounds, flowering pōhutukawa, and the promise of longer days and warmer nights.