He pae kōrero ka puta he kōrero,
he pae ātea ka puta he wawata


A speaker's bench produces a narrative, 
an open horizon creates a vision